Jak můžete pomoci migrantům a uprchlíkům

 

  • Příspěvek na pomoc poskytovanou v České republice

Chcete-li přispět na pomoc migrantům v ČR, pošlete libovolnou částku na účet číslo 44665522/0800 u České spořitelny, VS 917.

 

  • Příspěvek na pomoc poskytovanou v zahraničí

Chcete-li přispět na pomoc v zahraničí, pošlete libovolnou částku na účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny s těmito variabilními symboly (VS):

U všech plateb je možné uvést konstantní symbol 558.

Další údaje o bankovním účtu pro případnou platbu složenkou a mezinárodní platební styk najdete na stránce Sbírková konta Charity ČR.

Srdečně děkujeme!