Balkánská trasa

Na tzv. balkánské trase je nyní celkem 11 táborů, v kterých pomáhají organizace i dobrovolníci. Od druhé poloviny října do konce listopadu jsme vyslali do Slovinska celkem 78 dobrovolníků a dva kamiony s 12,2 tunami pomoci. Dalších 108 dobrovolníků vyjelo samostatně (po konzultaci se srbskou Charitou) pomáhat do Srbska.

S makedonskou Charitou nyní jednáme o formě pomoci (materiální, humanitární pomoc a vysílání dobrovolníků) do tábora Gevgilja na makedonsko/řecké hranici.

Koordinátorem pomoci na balkánské trase je Filip Habrman, tel. 731 130 774, e-mail: filip.habrman@brno.charita.cz

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srbsko

Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu 10 000 euro (přibližně 270 000 Kč) na pomoc migrantům v Srbsku.

Cílem je pomoci velkému množství migrantů (zejména z Blízkého východu) během jejich pobytu v Srbsku, kteří sem proudí ze sousední Makedonie. Od poloviny června jejich počet dramaticky narostl. Migrantům je rozdáváno jídlo, hygienické potřeby, spací pytle, pláštěnky a je jim zajištěna zdravotnická služba a psychosociální pomoc.

Záměr Charity Srbsko je plánován pro 100 000 přímých a dalších 55 000 nepřímých příjemců pomoci s celkovým rozpočtem 820 000 EUR a potrvá do konce roku 2015.

Charita Srbsko poskytuje pomoc migrantům na jihu země u hranic s Makedonií v obci Preševo a na severu u hranic s Maďarskem u obcí Kanjiza a Subotica, a to na základě zjišťování potřeb migrantů, který ve druhé polovině srpna provedla Diecézní charita Bělehrad.

Cílem projektu je poskytnout jídlo 100 000 migrantům, hygienické balíčky 32 000 ženám, 7 500 dětských balíčků rodinám s dětmi, 5 000 spacích pytlů a stejný počet pláštěnek pro děti i dospělé, stejně jako zajistit zdravotní a psychosociální péči 1 000 migrantům. Rovněž půjde o 20 kontejnerů na odpadky pro obec Preševo a elektrické zásuvky a přístup k internetu v přijímacích centrech na severu a jihu země.

Krizový fond Charity ČR je tvořen z části výnosu Tříkrálové sbírky, do které tradičně přispívají občané ČR na počátku ledna.