Charitní služby pro migranty a uprchlíky v ČR

 
 

 

 

 

 

 

 

Charita ČR pomáhá migrantům již od roku 1992. Nabízí pomoc prostřednictvím sítě 8 migračních poraden, které příchozím pomáhají začlenit se do naší společnosti. Poskytují jim služby odborného sociálního a právního poradenství, tlumočení, asistenci (tj. doprovod na úřady, k lékaři atp.), kurzy češtiny a sociokulturní orientace, pomáhají s nalezením práce a bydlení a s řešením dalších obtížných situací.


Migrační poradny:

Arcidiecézní charita Praha kromě výše uvedeného také již řadu let jezdí do Zařízení pro zajištění cizinců (detence) v Bělé- Jezové, kde poskytují sociální a právní poradenství. ADCH Praha poskytuje komplexní asistenční služby první skupině uprchlíků, kteří byli do ČR přesídleni (v první polovině října, 10 osob, jsou to syrští uprchlíci, kteří žili v Jordánsku, jejichž děti mají zdravotní problém, s kterým se budou v ČR léčit.

Diecézní katolická charita Hradec Králové kromě výše uvedeného poskytuje sociálně-právní poradenství a zájmové a volnočasové aktivity (hudební a řezbářská dílna, dílna ručních prací) v pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí.

Diecézní charita Brno kromě výše uvedeného dlouhodobě spolupracuje s Přijímacím střediskem Zastávka u Brna. Také spolupracují s cizineckou policií při zajištění materiální a jiné pomoci (např. tlumočení). Od začátku září poskytují pracovníci a dobrovolníci DCH Brno přímou humanitární pomoc uprchlíkům na cestě (tranzitujícím migrantům): na Moravě, v Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku a Slovinsku – pravidelně po cca 5 dnech podle aktuální potřeby.

Arcidiecézní charita Olomouc nemá migrační poradnu, ale okamžitě (od začátku září) se zapojila do humanitární pomoci uprchlíkům, kteří byli na jejím území zadrženi policií (jídlo, přikrývky, hračky…). 

Charita Olomouc také do Maďarska a dalších zemí odvezla materiální pomoc.

 

Státní integrační program

Pro rok 2016 byla Charita Česká republika pověřena zajištěním integrace azylantů v rámci Státního integračního programu (SIP).


Telefonická infolinka

v mongolském jazyce                    

propagační video zde

 


v
e vietnamském jazyce

propagační video zde

 


Další aktivity

Z výstavy Jsme ze stejné planetyVedle poradenství, jazykové asistence a integračních aktivit se Charita ČR zaměřuje také na informování široké veřejnosti o situaci cizinců u nás.

Projekt Pozitivní obraz cizince v ČR

Výstava Jsme ze stejné planetyMigrační koordinátorkou Charity ČR je Martina Tomanová (martina.tomanova@charita.cz, tel.: 296 243 352, 731 646 938).