Změny, které přinesla novela cizineckého zákona

Ilustrační snímek Jindřicha Štreita z cyklu Jsme z jedné planety

V červenci 2017 prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o pobytu cizinců, proti které se ohradily nejen organizace pracující s migranty v České republice, ale také Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a někteří senátoři a poslanci. Přesto, že Senát novelu vetoval, poslanci novelu na konci června přehlasovali.

Změny v zákoně budou znamenat velké a většinou nepříznivé změny v životech migrantů. Novela vstoupí v platnost již v srpnu a ovlivní řadu cizinců, kteří tady dlouhodobě žijí, pracují a mají rodiny. Níže proto najdete seznam nejdůležitějších změn a zároveň několik rad pro ty, kterých se změny budou týkat.

Tyto informace si také můžete stáhnout v jazykových mutacích, které zpracovalo Konsorcium organizací pracujících s migranty v ČR: angličtina, arabštinačínština, mongolština, ruština, ukrajinština a vietnamština


Dopady novely cizineckého zákona  

  1. Přechod na účel pobytu podnikání

Pokud máte v ČR dlouhodobý pobyt, pobýváte zde méně než 5 let a zvažujete podání žádosti o změnu účelu pobytu na podnikání, podejte žádost urychleně nyní. Jakmile začne platit novela zákona o pobytu cizinců, nebudete moci požádat v ČR o změnu pobytu na podnikání dříve než po 5 letech pobytu v ČR.
 

  1. Řízení o zrušení pobytu

Zahájí-li s Vámi MV řízení o zrušení pobytu, ihned vyhledejte právní pomoc. Obdržíte-li rozhodnutí o zrušení pobytu, ihned vyhledejte právní pomoc a podejte odvolání.
 

  1. Změna zaměstnavatele

Pokud pobýváte v ČR na zaměstnaneckou kartu a hodláte požádat Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele, požádejte o to urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců bude tento proces složitější – obvykle bude třeba předkládat doklad od Vašeho zaměstnavatele o tom, že původní zaměstnání trvá.
 

  1. Žádost o trvalý pobyt z fikce pobytu

Pokud zde pobýváte na základě tzv. fikce pobytu (s překlenovacím štítkem v pasu), a hodláte podat žádost o trvalý pobyt, podejte tuto žádost urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců bude Ministerstvo vyčkávat na výsledek řízení o Vašem dlouhodobém pobytu. Jen v případě, že Vám bude povolen (prodloužen) dlouhodobý pobyt, udělí Vám i trvalý.
 

  1. Rodinní příslušníci bez povolení k pobytu

Pokud jste rodinným příslušníkem občana ČR a pobýváte zde bez pobytového oprávnění či na výjezdní příkaz, podejte žádost o přechodný pobyt urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců to nebude možné, bude nutné vycestovat a žádat o krátkodobé vízum přes ambasádu. Pokud se v takové situaci ocitnete, kontaktujte právníka! Je důležité tento postup napadnout u soudu.  

  1. Trvalý pobyt pro zletilé nezaopatřené dítě

Pokud máte v ČR trvalý pobyt a máte studující dítě mladší 26 let. Pokud chcete podat žádost o trvalý pobyt dítěte na sloučení s Vámi (i když zde ještě nepobývalo 5 let), podejte ji urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců už nebude možné žádat pro zletilé nezaopatřené děti o povolení k trvalému pobytu na sloučení s rodiči s trvalým pobytem; tato možnost zůstane jen pro nezletilé děti (do 18 let).  

  1. Žádost o povolení k pobytu ze strpění

Pokud v ČR pobýváte na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu a chcete požádat o zaměstnaneckou kartu nebo pobyt za účelem sloučení rodiny, podejte tuto žádost urychleně nyní. Po platnosti novely zákona už nebude možné z víza za účelem strpění pobytu podat žádost o zaměstnaneckou kartu dříve, než po 3 letech pobytu na strpění a v případě sloučení rodiny min. po 6 měsících pobytu na strpění.
 

  1. Zaměstnanecká karta pro společníky, jednatele nebo členy družstva, kteří ve společnosti či družstvu také pracují

Pokud jste jednatelem nebo společníkem společnosti anebo členem družstva a zároveň v této společnosti nebo družstvu pracujete v předmětu činnosti této společnosti a byla Vám na to vydána zaměstnanecká karta a pracovní povolení, požádejte urychleně o změnu účelu, např. na podnikání, nebo o souhlas se změnou zaměstnavatele. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců nebudete moci pracovat na zaměstnaneckou kartu pro společnost, ve které jste zároveň jednatelem nebo společníkem. Ministerstvo už Vám takovou zaměstnaneckou kartu neprodlouží. Zároveň po platnosti novely nebudete moci žádat ani o změnu na podnikání (pokud v ČR nejste déle než 5 let).