Situace v Itálii ztělesňuje krizi solidarity mezi členskými státy

Podejme Itálii pomocnou ruku. (foto: Caritas Internationalis)

Následující prohlášení vydala Caritas Europa k přístupu Evropské unie k migraci a k případu Itálie: Caritas Europa důrazně odsuzuje nedostatečnou solidaritu členských států vůči Itálii. Země poskytuje humanitární pomoc dětem, ženám a mužům v nouzi, kteří byli nuceni opustit své domovské země. Téměř hrdinský úkol poskytnout pomoc nově příchozím, z nichž až 75 procent přichází do Evropy právě přes Itálii, se ale stává velmi obtížným bez pomoci dalších členských států.

Italská vláda nedávno vyjádřila velkou frustraci nad evropským přístupem k migraci – a tato frustrace jen dokazuje, že evropský systém nefunguje. Miliony eur, které byly investovány do udržování a rozšiřování tzv. „pevnosti Evropa", nezabrání tomu, aby se lidé v zoufalé situaci vydali hledat bezpečné útočiště, i za cenu riskování života.

„Evropa musí přestat plýtvat penězi. Opevňování hranic jen napomáhá bezpečnostním agenturám a obchodníkům s lidmi, kteří dále bohatnou. Investovat do účinné integrační politiky a vytvořit týmy úředníků, které by pomohly s vyřizováním azylových žádostí ve státech, které čelí největší zátěži, by bylo levnější a především rozumnější,“ říká ředitel Oddělení migrace Caritas Italiana Oliviero Forti.

Lidé čekají v hotspotech měsíce. (foto: Caritas Internationalis)Prezident Juncker nedávno oznámil, že hledat finanční a politická řešení pro řešení situace v Itálii je krok správným směrem. Bohužel lidé, kteří uvízli v hotspotech, nemohou čekat o mnoho déle. Evropa musí okamžitě přijmout opatření, která přispějí k řešení dramatické situace v Itálii. Aktuální stav na místě sledují také pracovníci a dobrovolníci Caritas Italiana.

„Někteří lidé čekají v hotspotech více než dva měsíce. V hotspotech jsou drženy i děti, aniž by byly umístěny do zařízení, která jsou pro ně vhodnější. Určení přesného věku je vždy velmi nejisté a nikdy se neřídí stejnými pravidly,“ říká zaměstnanec Caritas v Tarantu, kde se nachází jeden ze čtyř hotspotů v Itálii.

Evropský sen je založen na solidaritě a úctě k lidské důstojnosti. Evropa může přispět k spravedlivějšímu a humánnějšímu světu tím, že bude investovat do moderní, dynamické a otevřené Evropy.

Caritas Europa proto doporučuje prezidentovi Tuskovi a prezidentovi Junckerovi, aby podpořili:

  • pátrací a záchranné operace, které zachraňují životy. Dále aby vyjádřili podporu vládním námořním operacím, stejně jako těm, které organizuje občanská společnost;
  • dodržování principu opětovného nevystavění ohrožení;
  • otevření přístavů všech středozemních členských států s cílem sdílet množství nově příchozích;
  • uvolnění rozpočtu EU na technickou a finanční podporu členským státům, které čelí obtížím při plnění svých závazků pomoci přicházejícím migrantům a žadatelům o azyl;
  • vytvoření nového dublinského systému, který bude účinně zmírňovat tlak na „hraniční země“. Toto opatření předpokládá také vytvoření solidárního relokačního mechanismu;
  • urychlení relokací nově příchozích z Itálie do ostatních členských států;
  • otevření bezpečných a legálních cest do Evropy, které zabrání tomu, aby lidé zbytečně riskovali svoje životy. Legální možnosti také ukončí nadvládu převaděčů a obchodníků s lidmi. Evropa má k dispozici mnoho nástrojů k dosažení tohoto cíle, např. humanitární víza, přesídlení, humanitární koridory nebo sjednocení rodin;
  • ukončení jednání se zeměmi, které nerespektují lidská práva – tedy například s Libyí.