Papež František zahájil kampaň na podporu migrantů  

Share the Journey. Foto: Osservatore Romano

Posílit vztahy mezi migranty, uprchlíky a komunitami. Takový je cíl dvouleté celosvětové kampaně Caritas Internationalis (CI) nazvané „Share the Journey“, kterou dnes v průběhu generální audience zahájil papež František. Tato kampaň představuje odpověď CI na výzvu papeže Františka k otevřenosti vůči lidem na cestě.

Svatý otec dnes na pravidelné generální audienci přivítal všechny migranty, uprchlíky a žadatele o azyl a současně vyjádřil svojí podporu kampani CI. V jednu chvíli v symbolickém gestu otevřel svojí náruč a řekl: „Kristus nás vyzval, abychom přivítali svoje bratry a sestry s otevřenou náručí, abychom byli připraveni k upřímnému a milujícímu objetí.“

Papež František poděkoval členům CI a dalším církevním organizacím za jejich aktivity na podporu migrantů a řekl, že jsou znamením „otevřené, inkluzivní a přívětivé církve“.

Bratři, nebojte se být společně na cestě (sharing the journey). Nebojte se sdílet naději. Bůh přišel na svět mezi chudé, aby přinesl radostné poselství o naší spáse,“ prohlásil papež.

Smyslem kampaně je, aby se běžní lidé skutečně setkávali s migranty a naslouchali jejich osudům místo toho, aby je vnímali jako pouhá čísla ve statistikách zatížená negativními stereotypy.

Iniciativa tak bude reagovat na negativní mýty a předsudky vůči migrantům prostřednictvím webových stránek, které budou zveřejňovat osobní příběhy lidí, informace o skutečném dopadu imigrace a vysvětlení církevního učení o kultuře setkávání.

CI vyzývá všechny věřící, aby organizovali aktivity na podporu migrantů, zapojovali se na sociálních sítích a účastnili se programů, kde se budou moci potkat s migranty a uprchlíky.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana, církev.cz)